مهمانهای ناخوانده ثبت آثار ملی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمانهای ناخوانده ثبت آثار ملی شد

قصه نوستالژیک مهمان های ناخوانده، نوشته فریده فرجام با شماره 1394 در فهرست میراث ناملموس ایران به ثبت رسیده بود.

قصه‌ی قدیمی که سینه به سینه توسط مادربزرگ‌ها یا دایه‌ها برای کودکان روایت شده تا به امروز رسیده است، داستان شبی بارانی که مادربزرگی یک به یک حیوانات را به خانه اش راه می دهد و آنها ماندنی می شوند.

قصه مهمان‌های ناخوانده ،اولین کتاب کودک چاپ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

فرج بال افکن به سراغ فریده فرجام، خالق این کتاب رفته و با او به گفت وگو نشسته، خانم فرجام در این گفت وگو از چگونگی چاپ این کتاب می گوید واینکه کتاب سالها در انتشارات فرانکلین خاک خورد تا بالاخره چاپ و منتشر شد.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس های رادیویی و ماهوارهای پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.