روحانی می گوید از جنجال برسر سند ٢٠٣٠ نمی گذرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی می گوید از "توطئه" برسر سند ٢٠٣٠ نمی گذرد

حسن روحانی می گوید، شورای نگهبان با تاخیر در پاسخ به استعلام وزارت کشور درباره شیوه پرکردن برگه های رای، باعث شده که نزدیک به چهار میلیون نفر نتوانند رای بدهند.

آقای روحانی در بخشی دیگر از سخنان خود،گفت که از آنچه توطئه سند ٢٠٣٠ خواند نخواهد گذشت. چند روز مانده به انتخابات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به این سند اشاره و از اجرای "بی سروصدای" آن توسط دولت انتقاد کرده بود و جناح رقیب آقای روحانی هم تمرکز تبلیغات خود را بر همین سند گذاشتند. آنها می گفتند، سند یونسکو، ترویج مسائلی است که با اخلاق اسلامی جور در نمی آید.

اما آیا می شود این را رویارویی بیشتر حسن روحانی با نهادهای غیر انتخابی نظام و به ویژه شخص آقای خامنه ای دانست. احسان محرابی روزنامه نگار در گفت وگو با فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی می گوید، این لحن آقای روحانی بیشتر ادامه لحن انتخاباتی اوست و او به زودی درگیر کارهای اجرایی نظیر تعیین کابینه خواهد شد.

چشم رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس های رادیویی و ماهوارهای پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.