حملات مسلحانه در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش زنده تلویزیون فارسی بی بی سی