هفت شنبه، روزبه نعمت اللهی و عروسی بچه ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت شنبه، خیام خوانی روزبه نعمت اللهی و ع روسی بچه ها

در هفت شنبه این هفته علی همدانی آهنگهایی از شهاب تیام، روزبه نعمت اللهی ، شادمهر عقیلی و حسین تهی را پخش می کند به همراه پاپ بنجاه که آهنگی از رامش به یاد تهران.

هفت شنبه را هر شنبه علی همدانی اجرا می کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.