چرا آقای خامنه ای درباره تکرار تجربه بنی صدر هشدار می دهد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آیت‌الله خامنه ای درباره تکرار تجربه بنی صدر: مخاطب او چه کسی است؟

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جمع مسئولان نظام سخنرانی کرده و گفته: مهم‌ترین تجربیاتی که باید برای اداره درست کشور استفاده شود «اعتماد نکردن به آمریکا» و «وحدت ملی» است.

او هشدار داده که کشور نباید دچار دوقطبی مشابه، دوقطبی سال ١٣٥٩بشود.

با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتوی کانادا گفت وگو کردیم، او گفت آقای خامنه ای معتقد است منازعات سیاسی باید در دورن بلوک قدرت حل شود، نه اینکه به سطح خیابانی ومردمی برسد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.