طنز وطنزینه از عبید تا امروز (۲۳): فریدون تنکابنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طنز وطنزینه از عبید تا امروز (۲۳): کیومرث صابری فومنی

برنامه این هفته طنز وطنزینه از عبید تا امروز، که بیست‌وسومین برنامه از این مجموعه است، به کیومرث صابری فومنی اختصاص دارد.

کیومرث صابری فومنی را که گاه "گردن شکسته" می‌شد و گاه "مش رجب" همه به نام گل آقا ‌می‌شناسیم.

این برنامه را الهه خوشنام تهیه می کند و هر پنجشنبه در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.