تیراندازی به تیم بیس بال جمهوری خواهان در جنوب واشنگتن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیراندازی به تیم بیس بال جمهوری خواهان در جنوب واشنگتن

در جنوب واشنگتن، پایتخت آمریکا، مرد مسلحی که صبح دیروز نمایندگان مجلس آمریکا را به هنگام تمرین بیسبال به گلوله بسته بود کشته شده است

خبر کشته شدن ضارب در پی جراحات وارده را دونالد ترامپ ، رییس جمهوری آمریکا شخصا اعلام کرد.

استیو اسکالیس، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا یکی از ۵ مجروح این تیراندازی است که صبحگاه دیروز به وقت آمریکا روی داد.

امیر پیام گزارش می‌دهد.