عواقب کشته شدن صیاد ایرانی توسط عربستان چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عواقب کشته شدن صیاد ایرانی توسط عربستان چه خواهد بود؟

براساس گزارشها از ایران، گارد ساحلی عربستان به سوی یک قایق ایرانی آتش گشوده ویک ماهیگیر را درآن کشته است.

خبرگزاری دولتی ایرنا، همچنین گزارش کرده که احتمالا تعداد قایق‌های ماهی‌گیری ایرانی که وارد آب‌های عربستان شده‌اند از یک فروند بیشتر بوده اما هنوز از سرنوشت دیگر قایق‌ یا قایق‌ها خبری در دست نیست.

همزمان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با بی بی سی از عملکرد دولتش در مقابله با افراط گرایان دفاع کرد وقطر را به خاطر روابطش با ایران سرزنش کرده است.

مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز در چشم انداز بامدادی به فرناز قاضی زاده گفت، بعید است این اتفاق تازه منجر به درگیری دو کشور شود، اما درگیری این دو در سایر نقاط منطقه بطور غیر مستقیم ادامه می یابد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوی