شاهد عینی :چگونه زبان بربرها به رسیمت شناخته شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٥٨): چگونه زبان بربرها به رسیمت شناخته شد؟

در برنامه شاهد عینی این بار به ماه ژوئن سال٢٠٠١ بر می گردیم. زمانی که صدها هزار نفر از مردم بومی الجزایر یعنی بربرها، راهپیمایی گسترده ای را در الجزیره، پایتخت آن کشور برگزار کردند.

اقدام اعتراضی که در نتیجه آن، سرانجام زبان بربرها به رسمیت شناخته شد. مهمان برنامه شاهد عینی ، رشید الوش، فعال طرفدار حقوق بربرها و یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی سال ٢٠٠١ است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید. ‏