چرا توتال حاضر است علیرغم ریسکهای تجاری، در ایران سرمایه گذاری کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا توتال حاضر است علیرغم ریسکهای تجاری، در ایران سرمایه گذاری کند؟

شرکت توتال فرانسه می‌گوید، آماده است علیرغم بعضی هشدارهادر ایران سرمایه گذاری کند و توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با سرمایه‌ اولیه یک میلیارد دلار، طی تابستان امسال آغاز می‌کند.

این اولین سرمایه‌گذاری عمده شرکت‌های انرژی غربی در ایران پس از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است.

احمد علوی در چشم انداز بامدادی صبح چهارشنبه، به ما گفت، این سرمایه گذاری در چرخش مالی توتال قابل توجه نیست اما می تواند درهای زیادی را به روی این شرکت باز کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوی