طنز وطنزینه از عبید تا امروز (۲۴): مهشید امیرشاهی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طنز وطنزینه از عبید تا امروز (۲۴): مهشید امیرشاهی

برنامه این هفته طنز وطنزینه از عبید تا امروز، که بیست‌وچهارمین برنامه از این مجموعه است، به مهشید امیرشاهی اختصاص دارد.

زنی که ابراهیم گلستان از او بعنوان یکی از کاربلدترین نویسندگان معاصر یاد می کند.

این برنامه را الهه خوشنام تهیه می کند و هر پنجشنبه در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.