هفت شنبه:  ابی ۶۸ ساله شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت شنبه: ابی ۶۸ ساله شد

هفت‌شنبه یک برنامه هفتگی از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی است که به تازه‌های موسیقی پاپ ایران اختصاص دارد. اين برنامه را علي همدانی تهيه و اجرا می كند.

در برنامه این هفته علاوه بر تازه‌ترین ترانه‌ها از تهی، تی‌ام‌بکس و اپی‌کور، یادی هم می‌کنیم از ابی که این هفته ۶۸ ساله شده است.

چشم‌انداز بامدادی از امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوی