از دوسوی آمو، با پیام اشکان عرب و تازه ترین ترانه ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دوسوی آمو: پیام اشکان عرب دیر رسید

در برنامه "از دو سوی آمو" در این هفته، از جمله ترانه‌های تازه‌ای از غزال عنایت آوازخوان محبوب افغانستان، و پرویز و مهرانگیز دو آوازخوان جوان از تاجیکستان پخش می‌شود.

همچنین ترانه‌هایی نیز از فواد خوش‌نصیب، مژگانه حکیموا و ویس جیحون به همراه پیامی از اشکان عرب در این برنامه می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.