باج افزاری که بسیاری از کامپیوترها را در جهان از کار انداخت، چطورکارمی‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باج افزاری که بسیاری از کامپیوترها را در جهان از کار انداخت، چطورکارمی‌کند؟

آمریکا تحقیقات روی حمله سایبری گسترده بین المللی را آغاز کرده است. این حمله از اوکراین آغاز شد، بعد گسترش یافت، به شرکتهای دولتی و خصوصی، بانکهاوسیستمهای حمل ونقل در نقاط مختلف جهان رسید.

این بدافزار، از کاربردرخواست سیصد دلار پول بیت کوئن ، یا پول معمول اینترنتی می کند تا اجازه دسترسی به کامپیوتر را بدهد.

امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در چشم انداز بامدادی گفت، مقصر اصلی این گونه حملات، کشورهایی هستند که کدهای این چنین را تولید می کنند، در این مورد، دستگاههای امنیتی امریکا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوی