Crowds form 'largest living maple leaf'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین 'برگ افرا زنده' در کانادا شکل گرفت

هزاران نفر در شهر وینیپگ کانادا بزرگترین 'برگ افرا زنده' را که نماد پرچم کاناداست تشکیل دادند.

این رویداد که به مناسبت ۱۵۰ سالگرد تاسیس کشوری به نام کانادا ترتیب داده شده بود در یکی از چهارراه‌های اصلی مرکز تجاری شهر وینیپگ تشکیل شد و از فراز یکی از آسمانخراش‌های این شهر تصویربرداری شد.