راز دانش: زنبورهای جهان، در معرض خطر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: زنبورهای جهان، در معرض خطر

دربرنامه راز دانش این هفته ابتدا از جمعیت زنبورهای جهان و نقش آنها در صنعت کشاورزی می‌شنوید و در ادامه مطلبی داریم درباره تفاوت‌های بدن زن و مرد بر پایه آموزش موش‌ها.‏

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید‏