میراث مریم میرزاخانی در جهان ریاضی چه بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میراث مریم میرزاخانی در جهان ریاضی چه بود؟

صحبت کردن درباره کسی چون مریم میرزاخانی کار ساده‌ای نیست، مگر این که اهل فن باشید.‏

پیمان کسایی، استاد ریاضی دانشگاه کینگز (کینگز کالج) لندن با مریم میرزاخانی از نزدیک آشنایی داشته و از کشفیات او در عالم ریاضی هم آگاه است.‏

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶( ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷) داریوش رجبیان با پیمان کسایی گفتگویی داشت. ‏