نامزدهای شهرداری تهران چه کسانی هستند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای شهرداری تهران چه کسانی هستند؟

روز چهارشنبه ٢٨ تیرماه (١٩ ژوییه) بعد از رای گیری در جلسه شورای شهر تهران، هفت نامزد نهایی برای در دست گرفتن سکان شهرداری این شهر معرفی شدند.

این هفت نامزد که در میانشان یک زن هم دیده میشود دو هفته وقت دارند برنامه های خود را به شورای شهر ارایه کنند. ‏

در چشم‌انداز بامدادی پنج‌شنبه ۲٩ تیر ۱۳۹۶ (٢٠ ژوئیه ۲۰۱۷) مجید افشار نگاهی انداخته به این رای گیری و نامزدهای شهرداری تهران.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏