'همراهی اروپا با آمریکا: ایران قطعنامه شورای امنیت را 'نقض کرده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همراهی اروپا با آمریکا: ایران قطعنامه شورای امنیت را 'نقض کرده است'‏

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با انتشار بیانیه مشترکی، از ایران خواسته‌اند از کار بر روی موشک‌های بالستیک دست بردارد.

در این بیانیه آمده اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره‌‌بر در روز پنج‌شنبه، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

در چشم‌انداز بامدادی پنج‌شنبه، هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ (۲٩ ژوئیه ۲۰۱۷) سیما ثابت مجری برنامه در این باره گفتگویی داشت با هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در شهر کینگستون کانادا

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏