Turkish women march in rights protest
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حامیان حقوق زنان در ترکیه تظاهرات کردند

صدها زن در استانبول ترکیه در تجمعی به آنچه "تقاضا برای پوشیده لباس تن کردن" زنان نامیده شده اعتراض کردند.

زنانی که روز شنبه در این تجمع در مرکز استانبول حاضر شده بودند فریاد می‌زدند: "به لباس پوشیدن ما کاری نداشته باشید".

بسیاری از آنها علاوه بر پوشیدن مینی‌ژوپ و کفش‌های پاشنه‌دار، نمونه‌هایی از البسه مورد علاقه خودشان را هم به شکل پلاکاردی بالای سر بردند.

آنها فریاد می‌زدند: "ما اطاعت نخواهیم کرد، ساکت نخواهیم ماند و از طریق مقاومت پیروز خواهیم شد."

موضوعات مرتبط