مسئولیت حسن روحانی در قبال سلامت رهبران جنبش سبز چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئولیت حسن روحانی در قبال سلامت رهبران جنبش سبز چیست؟

خانواده مهدی کروبی می‌گویند شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کنار رهبر ایران و سیستم به گفته آنها "فشل قضایی"، مسئول جان آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستند.

خانواده آقای کروبی گفته‌اند او روز جمعه دوباره دچار مشکل قلبی شده، چون مراقبت‌های ویژه‌ای که پزشکان توصیه کرده بودند برای او انجام نشده.

آقای کروبی هفته پیش، چند روز در بیمارستان بستری شده بود. همزمان از زندان خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم خبر می‌رسد که آنها هم بیمار هستند.

در برنامه چشم انداز بامدادی یکشنبه هشتم مرداد ١٣٩٦ ابتدا به جزئیات موضوع در گزارشی از پناه فرهادبهمن پرداخته شد و سپس علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران به این سوال پاسخ داد که آقای روحانی برای تسهیل شرایط حصر رهبران جنبش سبز چه می‌توانسته بکند که نکرده؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏