از دو سوی آمو: از باران آریا تا انیسه و اولین ترانه‌اش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از باران آریا تا انیسه و اولین ترانه‌اش

'از دو سوی آمو' عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از گروه پسرهای غزنی، دمیربیک عالم‌اف، باران آریا، و انیسه آوازخوان جوان تاجیک که برای نخستین بار ترانه‌ای از او پخش می‌شود. ‏‏‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏