شاهد عینی: شکست آمریکا در پایان دادن به درگیری های اسراییل و فلسطین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٦٥): ماجرای نشست کمپ دیوید

در شاهد عینی این هفته به سال ٢٠٠٠ میلادی بر می‌گردیم، زمانی که تلاش آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌های اسراییل و فلسطین شکست خورد.

فرحانه حیدر با گمال حلال صحبت کرده که در آن روزها مترجم یک دیپلمات ارشد آمریکایی بود و در نشست کمپ دیوید حضور داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.