Dramatic near miss at Polish rail crossing
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدئو: عبور 'میلی‌متری' خودرو از برابر قطار

در لهستان، تصاویر دوربین‌های شهری لحظه‌ای را ثبت کرده‌اند که در آن یک خودرو سواری بعد از شکستن میله توقف ریل قطار، تنها با کسری از ثانیه از برابر قطار رد می‌شود.

چهار سرنشین خودرو که بعد از عبور قطار از زاویه دوربین روبرو در حال پیاده شدن از خودرو دیده می‌شوند، آسیبی ندیده‌اند اما قسمت عقب این خودرو از مماس شدن با قطار آسیب دیده است.

هنوز معلوم نیست که علت توقف نکردن خودرو در پشت میله ریل قطار ناشی از نقص فنی بوده یا راننده به عمد از ان عبور می‌کند.