دلیل اختلاف میان مخالفان دولت تاجیکستان چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلیل اختلاف میان مخالفان دولت تاجیکستان چیست؟

در صفوف نیروهای مخالف دولت تاجیکستان شکافی پدید آمده. در این روزها که بیشتر مخالفان دولت تاجیکستان در اروپا متمرکز شده‌اند، به‌ویژه در آلمان و اتریش، برخی از چهره‌های سرشناس انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان به رهبری داداجان عطاءالله این سازمان سیاسی را ترک کرده‌اند. از جمله یک معاون انجمن و یکی از اعضای مؤسس آن.

دلیل اصلی، مخالفت بی‌پرده رهبر انجمن نیروهای سازنده با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان شده است. در گذشته چنین تلقی می‌شد که هم انجمن نیروهای سازنده و هم حزب نهضت اسلامی، در یک جبهه کنار هم در مخالفت با دولت امامعلی رحمان در تاجیکستان قرار دارند. اما ظاهراً دیگر چنین نیست.

شنبه ٤ شهریور ١٣٩٦ (١٦ اوت ٢٠١٧) داریوش رجبیان گفتگوی ویژه‌ای داشت با داداجان عطاءالله، رهبر انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، که فشرده‌ای از آن در برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش شد. آنچه این‌جا می‌شنوید، شکل کامل‌تر آن مصاحبه است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.