از دو سوی آمو: از فرزانه خورشید تا پروانه پرستش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از فرزانه خورشید تا پروانه پرستش

"از دو سوی آمو" عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از فرزانه خورشید، برادران خدا‌وردی، مهرنگار رستم، پروانه پرستش، اهل‌الدین فخرالدین.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏