'I'm going to have to tune this one'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طوفان هاروی: فیلم مردی که در خانه سیل‌زده پیانو می‌زند

وقتی اریک هاردینگ به خانه سیل‌زده‌اش در فرندزوود تگزاس رفت تا وسایلی بردارد، خواست به پسرش نشان دهد که پیانو هنوز کار می‌کند.

همان‌طور که پشت پیانو نشست، و سیل تا زیر زانویش بالا آمده بود، این کشیش آهنگ‌نواز به‌شوخی گفت که این پیانو باید کوک شود.

موضوعات مرتبط