Paradise lost: Before and after Irma
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهشت از دست رفته: جزایر سن‌مارتین، قبل و بعد طوفان ایرما

جزایر سن‌مارتین در حوزه دریایی کارائیب طوری در طوفان ایرما صدمه دیده است که دیگر شباهت چندانی به قبل این طوفان ندارد. عکس‌هایی که قبلا گرفته شده‌اند و تصاویر هوایی کنونی، این جزایر را قبل و بعد از طوفان نشان می‌دهد.

عکس‌ها از گتی؛ تصاویر هوایی از وزارت دفاع هلند

موضوعات مرتبط