راز دانش: حیات در زمین چرا و چگونه پدید آمد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: حیات در زمین چرا و چگونه پدید آمد؟

این هفته در آغاز به تاریخ حیات در زمین می‌پردازیم؛ با این پرسش که جانواران و گیاهان چرا و چگونه در زمین پدید آمدند. ‏

در مطلب دوم برنامه از یک بیماری خطرناک عفونی به نام سپتی‌سمی می‌گوییم که پزشکان در هند با کمک باکتری‌ها گام‌های بزرگی در راستای درمان آن در نوزادان برداشته‌اند.‏

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏