چرا دختران در مناطق مرزی ایران ترک تحصیل می‌کنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا دختران در مناطق مرزی ایران ترک تحصیل می‌کنند؟

یکی از مسئولان وزارت آموزش و پروش ایران می‌گوید در بسیاری از استان‌های مرزی، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه، ترک تحصیل می‌کنند. ‏

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران ازدواج زودهنگام، تعصبات خانوادگی و دوری مدارس از محل سکونت دانش‌آموزان را از جملۀ دلایل ترک تحصیل دختران دانسته است.‏

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ١٩ شهریور ١٣٩٦ (١٠ سپتامبر ٢٠١٧) داریوش رجبیان در این باره با حسین قاضیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در واشنگتن آمریکا گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏