محتوای کتابهای درسی باید چگونه تغییر کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محتوای کتابهای درسی باید چگونه تغییر کند؟

در شروع سال تحصیلی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران از محتوای کتابهای درسی در ایران انتقاد کرد و گفت کتاب‌های درسی ، دانش آموز را به جای تربیت برای فردا، برای دیروز تربیت می‌کند.

آقای روحانی گفت:"وقتی امروز کتاب‌های درسی را باز می کنیم غیر از عوض شدن جلد، فونت، عکس و تغییر بعضی عبارت‌ها نسبت به زمانی که ما درس می خواندیم تغییر چندانی نکرده است."

احمد مدادی معلم و عضو سابق کانون صنفی معلمان در ایران به چشم انداز بامدادی گفت، محتوای کتابهای درسی، بیشتر انباشت اطلاعاتی است که به درد دانش آموزان نمی خورد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.