روزنامه‌نگاران در بزنگاه سیاست (3): علی دشتی - قسمت دوم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه‌نگاران در بزنگاه سیاست (3): علی دشتی - قسمت دوم

انقلاب مشروطیت که پا گرفت، رونق مطبوعات در ایران هم آغاز شد و روزنامه نگاران هدف های گوناگونی را دنبال می کردند.

الهه خوشنام در این برنامه زندگی روزنامه نگاران مشهور آن دوره را بررسی کرده است.

در بخش سوم از این برنامه برای بار دوم به سراغ علی دشتی می‌رویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.