روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۴): عبدالرحمن فرامرزی

انقلاب مشروطیت که پا گرفت، رونق مطبوعات در ایران هم آغاز شد و روزنامه نگاران هدف های گوناگونی را دنبال می کردند.

الهه خوشنام در این برنامه زندگی روزنامه نگاران مشهور آن دوره را بررسی کرده است.

در بخش چهارم از این برنامه به سراغ عبدالرحمن فرامرزی می‌رویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.