'زنجموره' در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'زنجموره' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'زنجموره' ساخته محمدحسن دامن‌زن به‌نمایش در‌می‌آید.