Saudi king's gold escalator gets stuck
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقتی آسانسور طلایی پادشاه سعودی نافرمانی کرد

این نخستین دیدار یک پادشاه سعودی از روسیه است اما ظاهرا این سفر دست‌کم در ابتدا آن‌قدر طبق برنامه پیش نرفت.

آسانسور طلایی که ملک سلمان می‌خواست با آن از هواپیما پایین بیاید گیر کرد و او مجبور شد خودش از روی پله‌ها پایین بیاید.

موضوعات مرتبط