راز دانش: پستاندارانی که سیستم اجتماعی پیچیده دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: پستاندارانی که سیستم اجتماعی پیچیده دارند

راز دانش این هفته در مورد پستاندارانی است که سیستم اجتماعی پیچیده دارند و همینطور سیستم لنفاوی که در مغز وجود دارد.

‏راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏