از دو سوی آمو: مهری‌نگار رستم و ترانه قسم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: مهری‌نگار رستم و ترانه قسم

"از دو سوی آمو" عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامة این هفته ترانه هایی می شنویم از رحمیه ایوبی ، فیروز سلیمان، جواد حبیبی، مهری‌نگار رستم ، احمد نوید نیدا و اختیار اقبالشاه.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏