روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (٩): جهانگیر تفضلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (٩): جهانگیر تفضلی

انقلاب مشروطیت که پا گرفت، رونق مطبوعات در ایران هم آغاز شد و روزنامه نگاران هدف های گوناگونی را دنبال می‌کردند.

الهه خوشنام در این برنامه، زندگی روزنامه نگاران مشهور آن دوره را بررسی کرده است.

در بخش نهم از این برنامه زندگی جهانگیر تفضلی بررسی می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.