افتتاح موزه لوور ابوظبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح موزه لوور ابوظبی

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، موزه لوور ابوظبی را افتتاح کرد. ساخت این موزه در امارات متحده عربی، ده سال طول کشیده است. در آن ۶۰۰ اثر هنری دایمی و ۳۰۰ اثر قرضی از فرانسه به نمایش گذاشته شده است. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط