'از دو سوی آمو: فرزانه خورشیدی و ترانه 'حبیب دلم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: فرزانه خورشیدی و ترانه 'حبیب دلم'

"از دو سوی آمو" عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته از جمله ترانه هایی می شنویم از محمّد مرتین ، فرزانه خورشیدی و برادران خداوردی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏