شاهد عینی (77): مارتین لوتر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۷۷): مارتین لوتر

شاهد عینی، عنوان رشته برنامه ای است که در بخش جهانی بی بی سی، و سه‌شنبه ها در برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی پخش می شود.

در هر بخش از این مجموعه، با افرادی گفتگو می شود که در مقاطع ماندگاری از تاریخ حضور داشته، خود شخصا آن را تجربه کرده اند، و حالا روایت خود را از آن رویداد برای ما بازگو می کنند.

شاهد عینی این هفته به زندگی مارتین لوتر می‌پردازد؛ کشیش آلمانی که از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به‌شمار می‌رود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.