بهروز میرزایف از نسل دوّم آوازخوانهای گروه "نیس" در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: آشنایی با بهروز میرزایف از نسل دوم آوازخوانهای گروه "نیس" در تاجیکستان

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است، که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامداد رادیوبی بی سی پخش می‌شود. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏

مهمان ویژه برنامه این هفته بهروز میرزایف از نسل دوم آوازخوانهای گروه "نیس" در تاجیکستان است.

همچنین آهنگهایی می‌شنویم از اشکان عرب و احمد عبید از افغانستان.

ماجرای لغو کنسرت آرش در ازبکستان را هم دنبال می‌کنیم و با سمیه، خواننده ازبک نیز آشنا می‌شویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏