محدودیت‌های تازه برای دگرباشان در ترکیه؛ آنکارا رنگین‌کمانی‌ها را خوش ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت‌های تازه برای دگرباشان در ترکیه؛ آنکارا رنگین‌کمانی‌ها را خوش ندارد

مقام‌های دولت ترکیه برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با دگرباشان را در شهر آنکارا، پایتخت این کشور ممنوع کردند.

شهرداری آنکارا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت این محدودیت از روز شنبه به مدت نامحدودی برقرار می‌شود و بر اساس آن برگزاری هر گونه رویدادی از قبیل نمایش فیلم، تئاترو برپایی نمایشگاه ممنوع محسوب می‌شود.

در برنامه شصت دقیقه یکشنبه، ١٩ نوامبر ٢٠١٧ میلادی با آرشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی و فعال حقوق دگرباشان در همین زمینه گفتگویی کردیم