روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (١1): اسماعیل پوروالی - بخش دوم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (١۱): اسماعیل پوروالی - بخش دوم

انقلاب مشروطیت که پا گرفت، رونق مطبوعات در ایران هم آغاز شد و روزنامه نگاران هدف های گوناگونی را دنبال می‌کردند.

الهه خوشنام در این برنامه، زندگی روزنامه نگاران مشهور آن دوره را بررسی کرده است.

در بخش دهم از این برنامه بخش دوم از زندگی اسماعیل پوروالی را می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.