راز دانش: الگوهایی برای پیش‌بینی وقوع زلزله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: الگوهایی برای پیش‌بینی وقوع زلزله

‏راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته از تحقیق تازه‌ای درباره الگوهای زمانی وقوع زلزله‌های بزرگ و امکان پیش بینی حدود زمانی وقوع آن‌ها خواهیم گفت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏