از دو سوی آمو: ترانه‌هایی از
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: ترانه‌هایی از ستاره کرامت‌الله، امیدخان، رستم عظیمی و ولی حجازی

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است، که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامداد رادیوبی بی سی پخش می‌شود. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌ای می‌شنوید از ستاره کرامت‌الله، امیدخان، رستم عظیمی و ولی حجازی

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏