روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱۲): مصطفی مصباح زاده

الهه خوشنام این هفته در برنامه اش از مصطفی مصباح‌زاده می گوید که در سال‌های دهه ۱۳۲۰ خورشیدی روزنامه کیهان را بنیان نهاد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.