روزنامه نگاران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱٣): مصطفی مصباح زاده- بخش دوم

الهه خوشنام در برنامه این هفته بخش دوم از زندگی مصطفی مصباح‌زاده را مرور کرده که در سال‌های دهه ۱۳۲۰ خورشیدی روزنامه کیهان را بنیان نهاد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.