از دو سوی آمو: از بوسه‌های داغ زلیخا تا لب خاموش غزال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از بوسه‌های داغ زلیخا تا لب خاموش غزال

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامداد رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته از جمله ترانه‌هایی از زلیخا محمدشایوا، ناصر و امید موسوی، غزال عنایت و دمیربیک عالمف را می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏