سیزده میلیون دلار برای شروع کارزار علیه آزار جنسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیزده میلیون دلار برای شروع کارزار علیه آزار جنسی

«وقتش سرآمده» این نام کارزاری است که زنان شاغل در هالیوود از هنرپیشه گرفته تا نویسنده، کارگردان و وکیل آغاز کرده اند و هدفشان کمک برای مبارزه با آزار جنسی در محیط کاری است. سام فرزانه از این کارزار که بیش از سیصد زن از آن حمایت کرده‌اند گزارش می‌کند.